Compendia - spis

Compendia Hitaliana - Planeta

<aktualizacja: 070798>


 Słońce Hit-1-0 (#34872476999996111198-00-00-04)
Planeta Hit-1-2 (#34872476999996111198-02-00-00)
  • dane ogólne: odległość od słońca 120'000'000 km; średni promień 5'890 km; okres obiegu wokół słońca 205 dni; okres obrotu wokół własnej osi [xxh xxm xxs]; średnia gęstość 4,87 g/cm3;
  • satelity: Hit-1-2-1: odległość od planety 382'000 km; promień 1'208 km; okres obiegu wokół planety 41 dni; Hit-1-2-2: odległość od planety 350'000 km; promień 756 km; okres obiegu wokół planety 36 dni; Hit-1-2-3: odległość od planety 297'000 km; promień 278 km; okres obiegu wokół planety 29 dni.
  • powierzchnia: 80% powierzchni planety zajmuje ocean o niewielkim zasoleniu; pozostałe 20% skupione jest w postaci kilku tysięcy wysp ułożonych równoleżnikowo na półkuli północnej (okolica 47. równoleżnika) oraz nielicznych pojedyńczych wysp rozsianych na pozostałej części globu.
  • atmosfera: azot 60%; tlen 19%; neon 15%; argon 4%; woda, dwutlenek węgla;
  • klimat: Na skutek specyficznego układu planetarnego na planecie prawie nie występują pory roku; dany stan pogody utrzymuje się przez okres od 10 do 40 dni i jest zmieniany na skutek wpływu satelitów. Przeważa pogoda deszczowa. W wyniku zachmurzenia i dużej powierzchni oceanów (80%) temperatura jest w miarę stabilna i osiąga wartości od 40° w okolicach równikowych do -30° na obu biegunach.
  • roślinność: W wyniku panujących warunków klimatycznych na planecie nie wykształciły się wysokie rośliny. Głównymi przedstawicielami flory planety są: kolczaste zarośla o zdrewniałych łodygach i gęstym soku; niska i dobrze ukorzeniona trawa; porosty i glony. Biotopem pozostałych gatunków jest morze, znaleźć tam można skupiska różnych roślin pływających, zaopatrzonych w bulwy zawierające składniki pokarmowe.
  • zwierzęta: Pomimo małej powierzchni lądów na ich powierzchni spotykane są duże zwierzęta roślinożerne. Fakt ten potwierdza tezę o innym ukształtowaniu powierzchni planety w przeszłości (z większą ilością obszarów suchego lądu). Większość zwierząt wykazuje wtórne przystosowanie do życia w środowisku wodnym.

--- --- ---

Plik utworzony: 12-07-2000
Ostatnia modyfikacja: 15-01-2003
Copyright (c) 2000-2003 Mirosław Dzieciątek Wojciech Gołąbowski