Strona główna Właścicielami praw autorskich do tekstów drukowanych w cyklu "HITalia" są autorzy tychże tekstów. Właścicielem praw autorskich do pozostałych tekstów na tych stronach, z wyjątkiem materiałów opatrzonych odrębnym komentarzem, jest Łukasz Grochal. Przedruk części lub całości materiałów, jak i rozpowszechnianie ich poprzez media elektroniczne bez zgody i wiedzy autorów zabronione.

Strasznie to wszystko nadęte, ale tak ja, jak i zapewne pozostali autorzy wysilający swe mózgownice dla wspólnej przyjemności, chcielibyśmy wiedzieć, jeśli ktoś kiedyś skorzysta z naszej twórczości. Z łaski swojej więc, daj znać jeśli zamierzasz to robić.
Z drugiej strony zawsze miło wiedzeć, że jeżeli to, co napiszemy, stanie się kiedyś bestsellerem <G>, to nikt nie będzie nam robił problemów :)

--- --- ---

Plik utworzony: 21-10-96
Ostatnia modyfikacja: 21-03-97
Copyright (c) Łukasz Grochal 1996, 1997