^ < >

Teksty przygotowane z takim mozołem (dopracowywane po nocy!) muszą zostać jeszcze oficjalnie zatwierdzone przez wygłodniałego po męczącej podróży Nadredaktora Kaktusa. Zwierzeniom Jagera przysłuchuje się także Corrina.


Chełm zdjęcie 3

--- --- ---

Plik utworzony: 23-03-2000
Ostatnia modyfikacja: 23-03-2000
Copyright (c) Wojciech Gołąbowski 2000