^ < >

Mapa. Miała być tylko mapa, ale zdjęcie robił Itsumo, więc doskonale widoczna jest Keshe, a dla zachowania pozorów widzimy też kawałek Natchnionego.


Zdjęcie 8

--- --- ---

Plik utworzony: 24-03-97
Ostatnia modyfikacja: 24-03-97
Copyright (c) Łukasz Grochal 1997