^ < >

"Obficie" utalentowany Jarcz Ophite - treser, trener, hodowca i oswajacz "arbuzów". W tle (rzecz jasna) Keshe.


Zdjęcie 13

--- --- ---

Plik utworzony: 24-03-97
Ostatnia modyfikacja: 24-03-97
Copyright (c) Łukasz Grochal 1997