^ < >

Natchniony, Kawaii i Kaja-Halai-Tes. Zdesperowani anarchiści postanawiają przekonać do swej idei poborcę podatkowego. Poważne miny zdają się jednak nie wróżyć szczęśliwego zakończenia tej akcji.


Zdjęcie 14

--- --- ---

Plik utworzony: 24-03-97
Ostatnia modyfikacja: 24-03-97
Copyright (c) Łukasz Grochal 1997