^ < >

Iakamitsu Itsumo - wreszcie po przeciwnej stronie aparatu, niż do tej pory. W tle ruiny fortyfikacji zbudowanych przez poprzednich zdobywców-rozbitków.


Zdjęcie 16

--- --- ---

Plik utworzony: 24-03-97
Ostatnia modyfikacja: 24-03-97
Copyright (c) Łukasz Grochal 1997