Strona główna

Statystyka

czyli wszelakiej maści tabele dające do myślenia; opracowanie: Jacek Chorobiński, Andrzej Filipczak.

Lista postaci, wraz ze spisem numerów, w których się pojawiły.

Gwiazdką (*) oznaczono debiut postaci, kółeczkami (o) jej kolejne zapisy, a krzyżykami (x) uczestnictwo we wspólnym zapisie. Postacie posortowane są według kolejności pojawiania się ich zapisów.

    1996 1997 1998  

Nr

Postać

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rok 1 3 4 5 Rok Ogółem
1 O'Callan * o   o o   o       o 6   o x   o         3 o       1 10
2 Jager *               o o   3 o o           x   3 o x   x 3 9
3 Divane * o       o           3                               3
4 Keric   *   o   o   o       4                               4
5 Judith   *       o           2       x o         2     x   1 5
6 Green   *                   1                               1
7 Hosoda   *                   1                               1
8 MacLean   *       o   o       3                               3
9 Natchniony     * o     o       x 4       x         o 2           6
10 Niki Trak     *                 1                               1
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 4 5
11 De Falco     *       o o   o   4               x   1           5
12 Pradera     *       o o x   x 5       x           1           6
13 Rodriguez     *     o         x 3                               3
14 D'Albero     * o   o     o     4       o           1           5
15 Lanton       * o o o o x   x 7       x   x       2   x x   2 11
16 Smartowski       * o             2                               2
17 Lhaea       *               1   o   x           2           3
18 Obuchowitz       *           o o 3   o x     x   x   4     x   1 8
19 Briscow         * o o         3                               3
20 Siemionov         *       o     2 o   o x           3           5
    1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   1 2 3 4 5 6 7 8 9   1 3 4 5    
21 Coreder         *   o   o     3 o   o       o x   4           7
22 Cloudac         *             1                               1
23 Barbarzyńca         *             1                               1
24 J.G (Jean)         *             1                               1
25 Doman         *             1                               1
26 K Halaj-Tes           *           1   o               1           2
27 Scott             *     o   2       o     o     2           4
28 Lewandowsky               *       1                               1
29 Kedlaw               *       1                               1
30 Itsumo               *       1 o     x           2 x       1 4
    1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   1 2 3 4 5 6 7 8 9   1 3 4 5    
31 Takahashi                 *     1                               1
32 Yoshi                   *   1                               1
33 Ilquad                         *             o   2           2
34 Delilah                           *       o     o 3   x x   2 5
35 Kawaii                           *           x   2           2
36 Flower                             *   o o o     4   x   o 2 6
37 Sanders                             *   o       o 3           3
38 Kane                             *             1           1
39 Simon                               *   x       2   x x   2 4
40 Shogun                                     *   o 2           2
    1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   1 2 3 4 5 6 7 8 9   1 3 4 5    
41 Russo                                     *     1 o     o 2 3
42 Jung                                       *   1           1
43 Keshe                                             *       1 1
44 Khorst                                               * x x 3 3
Nr Postać 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rok 1 3 4 5 Rok Ogółem

Statystyka częstotliwości występowania - alfabetycznie

Nr Postać Ilość zapisów
1 Barbarzyńca 1
2 Briscow 3
3 Cloudac 1
4 Coreder 7
5 D'Albero 5
6 De Falco 5
7 Delilah 5
8 Divane 3
9 Doman 1
10 Flower 6
11 Green 1
12 Hosoda 1
13 Ilquad 2
14 Itsumo 4
15 J.G (Jean) 1
16 Jager 9
17 Judith 5
18 Jung 1
19 K Halaj-Tes 2
20 Kane 1
21 Kawaii 2
22 Kedlaw 1
23 Keric 4
24 Keshe 1
25 Khorst 3
26 Lanton 11
27 Lewandowsky 1
28 Lhaea 3
29 MacLean 3
30 Natchniony 6
31 Niki Trak 1
32 Obuchowitz 8
33 O'Callan 10
34 Pradera 6
35 Rodriguez 3
36 Russo 3
37 Sanders 3
38 Scott 4
39 Shogun 2
40 Siemionov 5
41 Simon 4
42 Smartowski 2
43 Takahashi 1
44 Yoshi 1
 

Statystyka częstotliwości występowania - wg ilości zapisów

Nr Postać Ilość zapisów
1 Lanton 11
2 O'Callan 10
3 Jager 9
4 Obuchowitz 8
5 Coreder 7
6 Natchniony 6
7 Pradera 6
8 Flower 6
9 Judith 5
10 De Falco 5
11 D'Albero 5
12 Siemionov 5
13 Delilah 5
14 Keric 4
15 Scott 4
16 Simon 4
17 Itsumo 4
18 MacLean 3
19 Rodriguez 3
20 Lhaea 3
21 Briscow 3
22 Divane 3
23 Sanders 3
24 Russo 3
25 Khorst 3
26 Smartowski 2
27 K Halaj-Tes 2
28 Shogun 2
29 Ilquad 2
30 Kawaii 2
31 Takahashi 1
32 Green 1
33 Hosoda 1
34 Niki Trak 1
35 Cloudac 1
36 Barbarzyńca 1
37 J.G (Jean) 1
38 Doman 1
39 Lewandowsky 1
40 Kedlaw 1
41 Yoshi 1
42 Kane 1
43 Jung 1
44 Keshe 1

--- --- ---

Plik utworzony: 27-04-2000
Ostatnia modyfikacja: 15-01-2003
Copyright (c) 2000-2003 Jacek Chorobiński Wojciech Gołąbowski Andrzej Filipczak